“สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญผู้สนใจส่งบทคัดย่อหรือเรื่องเต็ม เพื่อเข้าร่วม “ศิลปากรวิจัยและสร้างสรรค์ ครั้งที่ 10 บูรณาการศาสตร์และศิลป์”” is locked สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญผู้สนใจส่งบทคัดย่อหรือเรื่องเต็ม เพื่อเข้าร่วม “ศิลปากรวิจัยและสร้างสรรค์ ครั้งที่ 10 บูรณาการศาสตร์และศิลป์”

วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญผู้สนใจส่งบทคัดย่อ หรือเรื่องเต็ม  เพื่อเข้าร่วม “ศิลปากรวิจัยและสร้างสรรค์ ครั้งที่ 10 บูรณาการศาสตร์และศิลป์” เพื่อตอบโจทย์           การขอตำแหน่งทางวิชาการจากการงานสร้างสรรค์และงานรับใช้สังคม การแสดงผลงานเพื่อสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ผู้สนใจสามารถส่งบทคัดย่อ  หรือเรื่องเต็ม  ในรูปแบบภาคบรรยาย  ภาคโปสเตอร์หรือชิ้นงานสร้างสรรค์ (พร้อมสมัครลงทะเบียนออนไลน์และหลักฐานการโอนเงินค่าลงทะเบียน ได้ทางเว็บไซด์  http://www.surc.su.ac.th                                         ตั้งแต่บัดนี้ – 15 พฤศจิกายน 2559

img

ประกาศอื่นๆ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร