สัมมนาการปรับเปลี่ยนองค์กร เพื่อการบริหารจัดการสำนักงานคณบดี คณะมัณฑนศิลป์

วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2561

สัมมนาการปรับเปลี่ยนองค์กร เพื่อการบริหารจัดการสำนักงานคณบดี คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
วันที่ 6-7 เมษายน 2561
ณ ดีวารี นาน่า รีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดเพชรบุรี

ประกาศอื่นๆ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร