สำนักงานคณบดีคณะมัณฑนศิลป์ จัดสัมมนาโครงการพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 12-14 พฤษภาคม 2560 ณ เกาะกูดอ่าวพร้าวบีช รีสอร์ท จังหวัดตราด

วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

สำนักงานคณบดีคณะมัณฑนศิลป์ จัดสัมมนาโครงการพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 12-14 พฤษภาคม 2560 ณ เกาะกูดอ่าวพร้าวบีช รีสอร์ท โดยมีอาจารย์ ดร.ธนาทร เจียรกุล คณบดีคณะมัณฑนศิลป์ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์อาวิน อินทรังษี รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ นำบุคลากรทำบุญไหว้พระและถวายสังฆทาน เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2560 ณ วัดคลองพร้าว เกาะกูด จังหวัดตราด

ประกาศอื่นๆ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร