สิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้ากับงานบริการสุขภาพปฐมภูมิศิริราช สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ ประจำปีการศึกษา 2560 สามารถยื่นเอกสารได้ที่ ห้องพยาบาล มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ หรือห้องพยาบาล สำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน (นักศึกษาสามารถยื่นเอกสารได้ ตลอดปีการศึกษา 2560) รายละเอียดตามไฟล์แนบ

วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2560

ประกาศอื่นๆ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร