องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทุกเพศทุกวัย ร่วมออกแบบลายเสื้อ “Uniform อบจ.สุพรรณบุรี” ภายใต้แนวคิด “ของดีบ้านฉัน” ที่สื่อถึงเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ หรือสัญลักษณ์ ของจังหวัดสุพรรณบุรี ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่า 10,000 บาท

วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2566

คุณสมบัติผู้ประกวด
รับสมัครนักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ทุกจังหวัด

กำหนดการ
– ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ – 31 มีนาคม 2566
– ประกาศผลในวันที่ 20 เมษายน 2566 ทาง Facebook Fanpage : องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี และ www.suphan.go.th

รายละเอียดการประกวด  ออกแบบตามข้อกําหนดต่อไปนี้
– เสื้อเชิ้ตคอปก แขนสั้น มีกระเป๋า และกระดุม ด้านหน้า
– ออกแบบทั้งด้านหน้าและด้านหลัง
– ออกแบบภายใต้แนวคิด “ของดีบ้านฉัน” ที่สื่อถึง เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ ของจังหวัดสุพรรณบุรี
– กําหนดสีเสื้อ และตําแหน่งการจัดวางลายเสื้อให้เหมาะสม โดยแต่ละลายไม่จํากัดจํานวนสีและลวดลายที่ใช้
– 1 คนสามารถส่งผลงานได้ไม่จํากัดจํานวน
หมายเหตุ : ผลงานที่ได้รับรางวัลอาจมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบเพื่อความเหมาะสมก่อนนำไปใช้จริง

การส่งผลงาน  สามารถส่งผลงานรูปแบบไฟล์ภาพ PSD และ JPEG
ได้ที่ E-mail : saraban-suphan@lgo.mail.go.th กรณีผลงานเป็นรูปภาพสามารถส่งได้ ดังนี้
– ส่งด้วยตนเองที่ อบจ.สุพรรณบุรี ในวัน เวลาราชการ
– ทางไปรษณีย์ส่งถึง งานประชาสัมพันธ์ สํานักปลัด อบจ.สุพรรณบุรี เลขที่ 500 หมู่ 5
ตําบลท่าระหัด อําเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
– Facebook Fanpage : องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

รางวัลการประกวด  สำหรับลายเสื้อที่ชนะการประกวด จะได้รับเงินรางวัล ดังนี้
– อันดับที่ 1 จำนวน 5,000 บาท
– อันดับที่ 2 จำนวน 3,000 บาท
– อันดับที่ 3 จำรวน 2,000 บาท

ติดต่อสอบถาม
– Facebook Fanpage : องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
– หมายเลขโทรศัพท์ : 035-252500, 035-431777

ประกาศอื่นๆ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร