อาจารย์ลาวัณย์ อุปอินทร์ ศิลปินแห่งชาติ เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการภาพถ่าย Depth of Feel ผลงานนักศึกษาเก่าภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์ ณ หอศิลปะและการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ

วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2566

ประกาศอื่นๆ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร