ฯพณฯ นายชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการศิลปกรรมเซรามิค “ดินที่ฉันชอบกับต้นไม้ที่ฉันรัก โดยศาสตราจารย์เกียรติคุณเสริมศักดิ์ นาคบัว ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (การออกแบบอุตสาหกรรม) ประจำปี 2558

วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2560

คณะมัณฑนศิลป์ ได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ นายชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการศิลปกรรมเซรามิค “ดินที่ฉันชอบกับต้นไม้ที่ฉันรัก โดยศาสตราจารย์เกียรติคุณเสริมศักดิ์ นาคบัว ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (การออกแบบอุตสาหกรรม) ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2560 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลปเจ้าฟ้า กรุงเทพมหานคร ในการนี้อาจารย์ ดร.ธนาทร เจียรกุล คณบดีคณะมัณฑนศิลป์ พร้อมด้วยผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ร่วมให้การต้อนรับและนำชมผลงาน นิทรรศการเปิดให้ผูู้สนใจเข้าชมถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 ในวันพุธ-วันอาทิตย์ เวลา 9.00 -16.00 น. เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

(ภาพถ่ายภาพที่ 1 : โดยอาจารย์นพอนันต์ บาลิสี)

ประกาศอื่นๆ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร