ขอเชิญร่วมงานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ คณะมัณฑนศิลป์ 2561

วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2561

ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากรคณะมัณฑนศิลป์ ร่วมงานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ คณะมัณฑนศิลป์ 2561

ในวันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2561 เวลา 14.00-17.00 น.

ณ ห้อง 304 อาคารศูนย์รวม 1 (หอประชุม) มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตวังท่าพระ กรุงเทพมหานคร

ประกาศอื่นๆ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร