เชิญร่วมชมนิทรรศการดุษฎินิพนธ์หลักสูตรปรัชญาดุษฎีนิพนธ์ สาขาศิลปะการออกแแบบ (หลักสูตรนานาชาติ)

วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2565

นิทรรศการดุษฎินิพนธ์หลักสูตรปรัชญาดุษฎีนิพนธ์ สาขาศิลปะการออกแแบบ (หลักสูตรนานาชาติ) จำนวน 4 คน
ระหว่างวันที่ 27-30 มีนาคม 2565 ณ หอศิลปะการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ วังท่าพระ
และจะมีพิธีเปิดในวันที่ 27 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 น.โดยคณดีคณะมัณฑนศิลป์

 

ประกาศอื่นๆ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร