คณะมัณฑนศิลป์ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์เสวต เทศน์ธรรม ที่ได้รับการประกาศเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ประติมากรรม) ประจำปี 2560

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

คณบดี อาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะมัณฑนศิลป์

ร่วมมอบดอกไม้แสดงความยินดีกับ อาจารย์เสวต เทศน์ธรรม อาจารย์อาวุโสของคณะฯ เนื่องในโอกาสที่ได้รับการประกาศเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ประติมากรรม) ประจำปี 2560

 

เมื่อวันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561
ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารศิลป์ พีระศรี 3
คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

ประกาศอื่นๆ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร