ขอแสดงความยินดีกับคณบดี ในโอกาสได้รับคัดเลือกเป็น”นักบริหารดีเด่นแห่งปี” ประจำปี 2559

วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

13620939_1186419588064576_2188541040140631772_n01

คณะมัณฑนศิลป์ ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกพงษ์ ตรีตรง  คณบดีคณะมัณฑนศิลป์ ในโอกาสได้รับคัดเลือกเป็น”นักบริหารดีเด่นแห่งปี” ประจำปี 2559 EXECUTIVE OF THE YEAR 2016  โดยเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ จากฯพณฯ  พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี  เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องชัยพฤกษ์ หอประชุมกองทัพอากาศ เขตสายไหม กรุงเทพฯ  จัดโดยโครงการหนึ่งล้านกล้าความดีถวายในหลวง มูลนิธิเพื่อสังคมไทย

ประกาศอื่นๆ

คู่มือรับปริญญา ปีการศึกษา 2560

วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2561
© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร