โครงการสัมมนาคณาจารย์ ประจำปี 2559

วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559

13517548_10154354846162042_5834281641208679789_o

คณะมัณฑนศิลป์จัดโครงการสัมมนาคณาจารย์ ประจำปี 2559  เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษาและการบริหารจัดการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558  ระหว่างวันที่่ 28-29  มิถุนายน  2559  ณ โรงแรมธารามันตรา ชะอำ รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร