โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ นครปฐม ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ทุกท่าน พร้อมโปรโมชั่นพิเศษ ดูรายละเอียดได้ที่ www.midadhavaravatigrandehotel.com

วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ นครปฐม ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ทุกท่าน พร้อมโปรโมชั่นพิเศษ ระหว่างวันที่ 25-30 ธันวาคม 2559 ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ +66(0) 34-966-700 หรือดูรายละเอียดได้ที่ www.midadhavaravatigrandehotel.com  facebook: Mida Dhavaravati Grande Nakhon Pathom , rsvn1_mgnp@midahotelsandresorts.com

ประกาศอื่นๆ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร