บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) ขอเชิญนักศึกษาที่สนใจส่งผลงานภาพถ่ายในหัวข้อ “EVERY PICTURE TELLS A STORY” ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 100,000 บาท พร้อมกล้อง OLYMPUS รุ่น TG-Tracker มูลค่า 16,990 บาท

วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2560

บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) ขอเชิญนักศึกษาที่สนใจส่งผลงานภาพถ่ายในหัวข้อ “EVERY PICTURE TELLS A STORY” ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 100,000 บาท พร้อมกล้อง OLYMPUS รุ่น TG-Tracker มูลค่า16,990บาท หมดเขตรับผลงานวันที่ 22 กรกฎาคม 2560 ผู้สนใจสามารถส่งผลงานได้ที่ www.ngthai.com/olympus2017

ผู้ส่งผลงานต้องส่งภาพถ่าย 1 ภาพ (ความละเอียดตั้งแต่ 500 – 1200 KB) ที่สามารถบอกเล่าเรื่องราว พร้อมระบุแรงบันดาลใจและคำบรรยายสั้นๆไม่เกินครึ่งหน้า A4

เงื่อนไขการประกวด

• ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงาน: นักศึกษา อายุระหว่าง 18 – 25 ปี
• ส่งผลงาน ได้คนละ 1 ผลงาน (หรือ 1 ภาพเท่านั้น)
• ผู้ส่งผลงานภาพเข้าประกวดจะต้องระบุชื่อ – นามสกุล อายุ คณะที่เรียน มหาวิทยาลัยที่กำลังศึกษาอยู่พร้อมเบอร์โทรศัพท์
สามารถส่งผลงานได้ที่ เว็บไซต์: www.ngthai.com/olympus2017 หมดเขตรับผลงาน: 22 กรกฎาคม 2560

•รอบคัดเลือก: 8 สิงหาคม 2560
•ประกาศผู้เข้ารอบ 30 คน ผ่านทางเฟชบุ๊ก National Geographic Thailand และ www.ngthai.com
•กิจกรรมเวิร์คช็อปถ่ายภาพขั้นพื้นฐาน : 26 สิงหาคม 2560
•กิจกรรม One-Day Photography Workshop & Trip Every Picture Tells A Story Season 2 : 27 สิงหาคม 2560
•ประกาศผลและมอบรางวัล : 4 พฤศจิกายน 2560
•ผู้เข้ารอบ 30 คนสุดท้ายต้องเข้าร่วมเวิร์คช็อปตามวันและเวลาที่กำหนด
•กิจกรรมเวิร์คช็อปและกิจกรรม One-Day Photography Workshop & Trip ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ไม่เคยเข้ารอบสุดท้ายจากโครงการ OLYMPUS Every Picture Tells A Story Season 1
•ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 100,000 บาท พร้อมกล้อง OLYMPUS รุ่น TG-Tracker มูลค่า 16,990 บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม คุณจุรีพร คุณยลลดา โทร.
02-422-9999 ต่อ 4135, 4184

ประกาศอื่นๆ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร