การรับนักศึกษาคณะมัณฑนศิลป์ ปีการศึกษา 2563

วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

การรับนักศึกษาคณะมัณฑนศิลป์ ปีการศึกษา 2563

Download (PDF, 285KB)

รอบที่ 1  การรับนักศึกษาด้วย Portfolio

          โครงการที่ 1 โครงการรับผู้มีความสามารถด้านศิลปะการออกแบบและสนใจเข้าศึกษาคณะมัณฑนศิลป์

 

          โครงการที่ 2 โครงการผู้มีความรู้ความสามารถดีเด่นด้านศิลปะและการออกแบบ

 

 

รอบที่ 2 การรับนักศึกษาระบบโควตา (Quota)

           โครงการที่ 1 ประเภทโควตานักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร

 

          โครงการที่ 2 ประเภทโควตานักเรียนสายอาชีวศึกษาที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะและการออกแบบ

 

           โครงการที่ 3 ประเภทโควตา 28 จังหวัด มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

           โครงการที่ 4 ประเภทโควตาผู้มีความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นทั่วไทย

 

           โครงการที่ 5 ประเภทโควตาผู้มีความสามารถทางด้านศิลปะไทยโบราณ

 

           โครงการที่ 6 ประเภทโควตาบุตรของผู้ปกครองที่เป็นเจ้าของสถานประกอบการอุตสาหกรรม หรือธุรกิจเครื่องประดับ

 

สามารถคลิกดูรายละเอียดได้จากไฟล์แนบด้านล่าง

ประกาศอื่นๆ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร