ประกาศ เรื่องการประกวดราคา ชุดอุปกรณ์สร้างสรรค์งานสิ่งทอ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ด้วยคณะมัณฑนศิลป์ มีความประสงค์ที่จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e- bidding ) ตามรายการดังนี้

  1.  ชุดอุปกรณ์สร้างสรรค์งานสิ่งทอ   จำนวน 1 รายการ

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ตามไฟล์แนบ

ประกาศอื่นๆ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร