ประกาศ เรื่องการประกวดราคา เครื่องไสไม้ 2 หน้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ด้วยคณะมัณฑนศิลป์ มีความประสงค์ที่จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e- bidding ) ตามรายการดังนี้

  1. เครื่องไสไม้ 2 หน้า   จำนวน 1 รายการ

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ตามไฟล์แนบ

ประกาศอื่นๆ

คู่มือรับปริญญา ปีการศึกษา 2560

วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2561
© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร