ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องขัดหน้ากว้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2561

ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องขัดหน้ากว้าง ตำบลสนามจันทร์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ตามไฟล์แนบ

ประกาศอื่นๆ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร