ประกาศ เรื่องยกเลิกประกาศ ชุดอุปกรณ์สร้างสรรค์งานสิ่งทอ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2561

ประกาศ เรื่องยกเลิกประกาศ ชุดอุปกรณ์สร้างสรรค์งานสิ่งทอ ตำบลสนามจันทร์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ตามไฟล์แนบ

ประกาศอื่นๆ

คู่มือรับปริญญา ปีการศึกษา 2560

วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2561
© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร