ประกวดเครื่องแบบพนักงาน โครงการ “BTS Uniform Young Designer Contest”

วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2560

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

หรือคลิ๊กเข้าไปที่ https://www.bts.co.th/uniform_contest/webpages/main.aspx

ประกาศอื่นๆ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร