การประกวดออกแบบปรับปรุงร้านโชห่วยต้นแบบ 4.0 ภายใต้แนวคิด “ผนึกกำลัง สรรค์สร้างโชห่วยต้นแบบ”

วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2561

การประกวดออกแบบปรับปรุงร้านโชห่วยต้นแบบ 4.0 ภายใต้แนวคิด “ผนึกกำลัง สรรค์สร้างโชห่วยต้นแบบ”
สู่การเปลี่ยนโฉมร้านเดิม ให้เป็นร้านโชห่วยใหม่ที่มีเสน่ห์โดดเด่นกว่าที่เคย ตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงสู่ยุค 4.0
ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่า 200,000 บาท และผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จะได้นำแบบไปสร้างร้านต้นแบบจริง

 

ใบสมัครทายาทโชห่วย…โชว์เสน่ห์

 

ประกาศอื่นๆ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร