สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  ขอเชิญนำส่งผลงานการออกแบบ และตั้งชื่อ Mascot เพื่อเป็นตัวแทนสัญลักษณ์ของการจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561(Thailand Research Expo 2018)”

วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2561

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ขอเชิญ นิสิต นักศึกษา นักออกแบบ และผู้สนใจทั่วไป นำส่งผลงานการออกแบบ และตั้งชื่อ Mascot เพื่อเป็นตัวแทนสัญลักษณ์ของการจัดงาน

“มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561(Thailand Research Expo 2018)”

ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 9-13 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

ชิงเงินรางวัล ถ้วยรางวัล และเกียรติบัตร จาก วช.

โดยผู้สนใจสามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 25 มิถุนายน 2561

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายจัดการความรู้การวิจัย กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย โทร. 02-561-2445 ต่อ 517, 530

 

ประกาศอื่นๆ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร