ประกวดการเสริมสร้างสัญลักษณ์พิพิธภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับ “GIT Gem Guardians Mascot Contest”

วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2560

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

หรือคลิ๊กเข้าไปที่ https://www.git.or.th/thai/news/pr_news/2017/08/Gem-Guardians-Mascot-2017.pdf

ประกาศอื่นๆ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร