การประกวดโครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทย ประจำปี 2562

วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2562

 

นักศึกษาสามารถส่งผลงานได้ที่

พี่โม สำนักงานคณบดี ชั้น 3 อาคารศิลป์ พีระศรี 3 ภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2562

 

รายละเอียดเพิ่มเติม ตามไฟล์แนบ

ประกาศอื่นๆ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร