ประกวดวรรณกรรมรางวัล “แว่นแก้ว” ครั้งที่ 14 ปี 2560

วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2560

โครงการประกวดวรรณกรรมรางวัลแว่นแก้วครั้งที่ 14 ปี พ.ศ. 2561 ชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
.
*ปรับโฉมกติกาใหม่ เพื่อเปิดโอกาสให้นักเขียนเก่าและใหม่ ไม่จำกัดอายุผู้สมัคร
.
ประเภทการประกวด
1. นิทานภาพส่งเสริมคุณธรรม (ภาษาไทย)
2. หนังสือภาพเสริมความรู้ (ภาษาไทย)
3. นวนิยายสำหรับเยาวชน (ภาษาไทย)
4. สารคดีสำหรับเยาวชน (ภาษาไทย)
.
• รางวัลชนะเลิศ ประเภทละ 1 รางวัล ได้รับโล่พระราชทานและเงินรางวัล 50,000 บาท
• รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทละ 1 รางวัล ได้รับโล่พระราชทานและเงินรางวัล 30,000 บาท
• รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทละ 1 รางวัล ได้รับโล่พระราชทานและเงินรางวัล 10,000 บาท
• รางวัลชมเชย ประเภทละ 1 รางวัล ได้รับโล่พระราชทานและเงินรางวัล 5,000 บาท
.
เปิดรับผลงานตั้งแต่วันนี้-20 เมษายน 2561
.
ดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ (http://bit.ly/2A69stt)
ติดต่อสอบถาม 0-2662-3000 ต่อ 5272,5215
e-mail: wankaew@nanmeebooks.com

 

 

ประกาศอื่นๆ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร