ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวด The 14th Japan International MANGA Award

วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

 

 

 

ดาวน์โหลดเอกสารที่ไฟล์แนบ

และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

https://www.mofa.go.jp/p_pd/ca_opr/page23e_000585.html

https://www.manga-award.mofa.go.jp/index_e.html

 

ประกาศอื่นๆ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร