ขยายเวลารับสมัครการประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย ThaiStar Packaging Awards 2020

วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

 

กองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ผู้จัดการประกวดThaiStar Packaging Awards 2020 ตระหนักถึงสถานการณ์Covid-2019 ที่ส่งผลกระทบในวงกว้าง

จึงขอประกาศขยายเวลาการรับสมัครผลงานเข้าประกวด ออกไปเป็นวันที่ 31 สิงหาคม 2563

โดยสามารถศึกษารายละเอียดการส่งผลงานเพิ่มเติมได้ ในเอกสารแนบได้ที่ ดาวน์โหลด

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ทาง facebook หรือ Line : @ Thai-IDC หรือ โทร. 061-4234926

 

หมายเหตุ:
31 ส.ค. 63 วันปิดรับสมัครผลงาน
10 ก.ย. 63 วันตัดสินการประกวด (งานปิด)
21 ก.ย. 63 วันประกาศผลการประกวดฯ อย่างเป็นทางการ
20 ต.ค. 63 พิธีมอบรางวัลฯ ในงาน Propak Asia 2020 ไบเทค

ประกาศอื่นๆ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร