โครงการประกวดตั้งชื่อ Mascot สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ชิงเงินรางวัล 5,000 บาท

วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2561

โครงการประกวดตั้งชื่อ Mascot สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาเรียนเชิญ นักศึกษา ศิษย์เก่า บุคลากร และ บุคคลภายนอกเข้าร่วมประกวดตั้งชื่อมาสคอตนิด้า ชิงเงินรางวัล 5,000 บาท หมดเขต 14 มกราคม 2561 นี้
.
You are invited to submit your ideas in NIDA Mascot Name Contest, winning 5,000 B. prize.
.
Deadline : January 14, 2018รศาสตร์ ชิงเงินรางวัล 5,000 บาท

 

 

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

สมัครได้ทาง

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=a-9d29iPPkqR3I2yUBpoIo526q1Tv5NPpA93XwBfLGFUM1A2SFFDQkpWUktDMDVESVBBUUM5V1E3OC4u

ประกาศอื่นๆ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร