ขอเชิญส่งผลงานการออกแบบตราสัญลักษณ์ครบรอบ ๑๒ ปี สนช.

วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

ขอเชิญส่งผลงานการออกแบบตราสัญลักษณ์ครบรอบ ๑๒ ปี สนช.

 

ใบสมัครออนไลน์สามารถแนบผลงานออกแบบได้เฉพาะไฟล์ PDF และ JPG เท่านั้น

โดยสามารถแสกน QR Code นี้หรือคลิกได้ที่ลิงค์

https://docs.google.com/forms/u/0/d/e/1FAIpQLScAndFNvW8opzjq5ttPeo7RHZTX96M_m3kIpa9hcqZeWNtLhw/viewform?pli=1

ประกาศอื่นๆ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร