ขอเชิญร่วมส่งผลงานออกแบบเข้าร่วมโครงการ ประกวดออกแบบเครื่องแต่งกายร่วมสมัยชายแดนใต้สู่สากล “Batik City”

วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2564

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

ขอเชิญร่วมส่งผลงานออกแบบเข้าร่วมโครงการ ประกวดออกแบบเครื่องแต่งกายร่วมสมัยชายแดนใต้สู่สากล “Batik City”

 

 

 

ผู้ที่สนใจสามารถส่งแฟ้มผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์-22 มีนาคม 2564

หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2209-3753 หรือติดตามรายละเอียดได้ที่ www.ocac.go.th

หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมผู้ประสานโดยตรง (คุณตี๋) : 064-543-6643

 

 

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร