สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม เปิดรับสมัครเยาวชน เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพศิลปินรุ่นใหม่ ประจำปี 2564 ( Young Artists Talent#12 )

วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2564
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
กระทรวงวัฒนธรรม เปิดรับสมัครเยาวชน
เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพศิลปินรุ่นใหม่
ประจำปี 2564 ( Young Artists Talent#12 )
ชิงเงินรางวัลกว่า 100,000 บาท ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ เทคนิควิธีการและประสบการณ์การสร้างสรรค์งานศิลปะร่วมสมัย
ให้กับศิลปินรุ่นใหม่ โดยจะทำการคัดเลือกเยาวชนที่ศึกษาระดับมหาวิทยาลัยจากทั่วประเทศ ซึ่งมีผลงานโดดเด่นและมีความพร้อมเข้าร่วมโครงการ จำนวน 70 ราย เพื่อเป็นการต่อยอด พัฒนาแนวคิดฯ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02 209 3755 และสามารถดาวน์โหลดประกาศพร้อมใบสมัครได้ที่ตัวลิงค์ด้านล่างนี้
หรือที่ไฟล์แนบด้านล่าง
© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร