ขอเชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย (CPOT Logo Contest)

วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2564
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ได้ดำเนินการจัดประกวดตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย (CPOT Logo Contest).เพื่อยกระดับและสร้างภาพลักษณ์ของตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย (Cultural Product of Thailand : CPOT) ในระดับสากล 
จึงขอเชิญชวนผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดโครงการดังกล่าว  โดยเปิดรับสมัครส่งผลงานการออกแบบ ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 19 มีนาคม 2564 
 
สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดของโครงการ และใบสมัครได้ที่ link ด้านล่างนี้

 

 

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร