บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) จัดโครงการประกวด จิตรกรรมเอเซีย พลัส หรือ Asia Plus Art Contest

วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2564

 

บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) จัดโครงการประกวด จิตรกรรมเอเซีย พลัส หรือ Asia Plus Art Contest มาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2554 โดยมีเจตนารมณ์ที่จะสนับสนุนศิลปินและผู้มีทักษะในการสร้างสรรค์งานจิตรกรรม เพื่อส่งเสริมงานศิลป์ของไทยและศิลปินไทยให้เป็นที่ยอมรับในวงกว้าง และเปิดกว้างสำหรับผู้ที่รักในการสร้างสรรค์งานศิลป์ ไม่จำกัดอายุ และรุ่นการประกวด

ซึ่งการพิจารณาคัดเลือกผลงานนั้น ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในวงการศิลปะมาร่วมตัดสิน อาทิ ศาสตราจารย์เกียรติ-คุณอิทธิพล ตั้งโฉลก, ศาสตราจารย์เกียรติคุณปรีชา เถาทอง, ศาสตรเมธี ดร. เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์, ศาสตราจารย์ถาวร โกอุดมวิทย์, อาจารย์สมศักดิ์ รักษ์สุวรรณ ร่วมด้วยคณะผู้บริหารจากทางกลุ่มบริษัท เอเซีย พลัส 
ในปี 2564 นี้ จิตรกรรมเอเซีย พลัส ครั้งที่ 10 ภายใต้แนวคิด “ศิลป์ ธรรม นำนวัต” หมายถึง “ความดี ความงาม ความจริง เป็นศิลป์และธรรม เป็นเครื่องมือในการพัฒนาผู้คน สังคม ตลอดจนประเทศชาติ ซึ่งสำคัญไม่น้อยไปกว่านวัตกรรม ในการสร้างความเจริญก้าวหน้าให้เกิดขึ้นต่อไป” เปิดรับสมัครทุกภูมิภาค ระหว่างวันที่ 17-18 พฤษภาคม 2564 ชิงเงินรางวัลรวม 600,000 บาท (รายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารแนบ และสื่อประชาสัมพันธ์)
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ผู้ประสานงานโครงการ 
คุณพิเชฐ โทร. 0 2680 4045, คุณชื่นสุข โทร. 0 2680 1113 (วันจันทร์-ศุกร์ 08.30-17.00)
© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร