ขอเชิญชวนเยาวชนไทย ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดโครงการรางวัลยุวศิลปินไทย ประจำปี 2564 (Young Thai Artist Award 2021)

วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

มูลนิธิเอสซีจี ขอเชิญชวนเยาวชนไทย ที่มีอายุระหว่าง 15 – 25 ปี ร่วมส่งผลงานเข้าประกวด เพื่อประชันไอเดียสุดสร้างสรรค์ ในโครงการรางวัลยุวศิลปินไทย ประจำปี 2564 (Young Thai Artist Award 2021)
ชิงรางวัลถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี กับการประกวดผลงานศิลปะ ทั้ง 6 สาขา ได้แก่
สาขาศิลปะ 2 มิติ
สาขาศิลปะ 3 มิติ
สาขาภาพถ่าย
สาขาภาพยนตร์
สาขาวรรณกรรม
สาขาการประพันธ์ดนตรี
.
เตรียมเร่งมือ รังสรรค์ผลงาน ประชันความติสท์ในตัวคุณ!!
เปิดรับสมัครแล้ว ! ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 กรกฎาคม 2564
.
👉 สมัครได้ที่ www.youngthaiartistaward.com
.
(วันปิดรับสมัคร อาจแตกต่างกันตามแต่ละสาขาการประกวด)
📌สาขาศิลปะ 2 มิติ : ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 กรกฎาคม 2564
📌สาขาศิลปะ 3 มิติ : ตั้งแต่วันนี้ ถึง 15 กรกฎาคม 2564
📌สาขาภาพถ่าย : ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 กรกฎาคม 2564
📌สาขาภาพยนตร์ : ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 กรกฎาคม 2564
📌สาขาวรรณกรรม : ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 กรกฎาคม 2564
📌สาขาการประพันธ์ดนตรี : ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 กรกฎาคม 2564
© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร