ขอเชิญชวน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด ตราสัญลักษณ์ แบรนด์ (Brand) ร้อยเอ็ด “Roi Et Brand” ชิงเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร

วันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2561

ขอเชิญชวน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด

ตราสัญลักษณ์ แบรนด์ (Brand) ร้อยเอ็ด

“Roi Et Brand”

ชิงเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร

ประกาศอื่นๆ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร