สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับศูนย์นวัตกรรมด้านการสร้างสรรค์ เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง ขอเชิญชวนผู้สนใจที่มีงานแนว creative หรือแนว craft มาร่วมกันขายสินค้าในงาน Creative Market

วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับศูนย์นวัตกรรมด้านการสร้างสรรค์ เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง ขอเชิญชวนผู้สนใจที่มีงานแนว creative หรือแนว craft มาร่วมกันขายสินค้าในงาน Creative Market วันที่ 27-29 สิงหาคม 2561 ณ บริเวณด้านข้างสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ สนใจติดต่อ พลอย 090-789-3588 ภายในวันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561

 

 

ประกาศอื่นๆ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร