ขอเชิญบุคลากรคณะมัณฑนศิลป์ที่มีสิทธิเสนอชื่อ ร่วมเสนอชื่อคณบดีคณะมัณฑนศิลป์

วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2563

ขอเชิญเสนอชื่อคณบดี คณะมัณฑนศิลป์ ขอเชิญบุคลากรคณะมัณฑนศิลป์ที่มีสิทธิเสนอชื่อ ร่วมเสนอชื่อคณบดีคณะมัณฑนศิลป์ โดยสามารถเสนอชื่อได้ 2 ช่องทาง คือ เสนอชื่อผ่านทางระบบ INTERNET ที่ www.council.su.ac.th วันที่ 1 – 11 กรกฎาคม 2563 หรือ หย่อนบัตรเสนอชื่อ ณ หน่วยเสนอชื่อของ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพฯ หรือ พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 – 15.00 น.

 

ประกาศอื่นๆ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร