คณะมัณฑนศิลป์ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ธาตรี เมืองแก้ว และผศ.สัญญา สุขพูลในโอกาสได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2563

วันที่ 26 มิ.ย. 2563 อาจารย์ ดร.ธนาทร เจียรกุล คณบดีคณะมัณฑนศิลป์และคณะผู้บริหารของคณะ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับผศ.ธาตรี เมืองแก้ว ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า และ ผศ.สัญญา สุขพูล อาจารย์ประจำภาควิชาออกแบบตกแต่งภายใน ในโอกาสได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
และในโอกาสเดียวกัน ขอขอบคุณ รศ.อาวิน อินทรังษี รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ และ รศ.ปนท ปลื้มชูศักดิ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ที่บริจาครายได้จากการจำหน่ายผลงานสร้างสรรค์ เพื่อสมทบทุนช่วยเหลือนักศึกษาคณะมัณฑนศิลป์ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤตCOVID-19 เพิ่มเติมขึ้นอีกด้วย

ณ อาคารคณะมัณฑนศิลป์ วังท่าพระ

ประกาศอื่นๆ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร