ภาพบรรยากาศ งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะมัณฑนศิลป์ ประจำปี 2563

วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะมัณฑนศิลป์
ประจำปี 2563

วันศุกร์ที่ 3 ก.ค. 2563
ภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์
ในเวลา 10.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุมสมัยเฉลิม กฤดากร ชั้น 1 อาคารศิลป์ พีระศรี 3
และ
ภาควิชาประยุกตศิลปศึกษา
ในเวลา 13.00-15.30 น.
ณ ห้องประชุมสมัยเฉลิม กฤดากร ชั้น 1 อาคารศิลป์ พีระศรี 3
—————————
วันพุธที่ 8 ก.ค. 2563
วันพฤหัสบดีที่ 9 ก.ค. 2563
ภาควิชาออกแบบเครื่องประดับ
ในเวลา 09.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุมสมัยเฉลิม กฤดากร ชั้น 1 อาคารศิลป์ พีระศรี 3
ภาควิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย
ในเวลา 09.00-12.00 น.
ณ พิพิธภัณฑ์การออกแบบฯ ชั้น 1 อาคารศิลป์ พีระศรี 3
—————————
วันพฤหัสบดีที่ 9 ก.ค. 2563
ภาควิชาออกแบบตกแต่งภายใน
ในเวลา 10.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุมสมัยเฉลิม กฤดากร ชั้น 1 อาคารศิลป์ พีระศรี 3
ภาควิชาเครื่องเคลือบดินเผา
ในเวลา 10.00-12.00 น.
ณ พิพิธภัณฑ์การออกแบบฯ ชั้น 1 อาคารศิลป์ พีระศรี 3

ประกาศอื่นๆ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร