ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กำหนดวันจัดทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ รอบทดสอบแรกเข้าของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 ด้วยแบบทดสอบ STEP

วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร

เรื่อง กำหนดวันจัดทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ รอบทดสอบแรกเข้าของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 ด้วยแบบทดสอบ STEP

และ

เรื่อง ข้อปฏิบัติตนในการเข้าทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร (Silpakorn Test of English Proficiency: STEP)

 

 

 

รายละเอียด ตามไฟล์แนบ

ประกาศอื่นๆ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร