คุณทวีพันธุ์ อิงคานุสรณ์ ประธานบริษัทโนโซมิ เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด มอบทุนเงินสนับสนุนทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2561

วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2562

คุณทวีพันธุ์ อิงคานุสรณ์ ประธานบริษัทโนโซมิ เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด มอบทุนเงินสนับสนุนทุนการศึกษา แก่นักศึกษาคณะมัณฑนศิลป์ สำหรับปีการศึกษา 2561

มอบทุนให้นักศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน  22 ทุน  ทุนละ 10,000  บาท

ซึ่งจัดพิธีมอบทุนการศึกษา เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562 ณ  ห้องประชุมสำนักงานคณบดี ชั้น 2 อาคารศิลป์ พีระศรี 3 พระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม

โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ปนท ปลื้มชูศักดิ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะมัณฑนศิลป์และผู้บริหารของคณะให้การต้อนรับ

ประกาศอื่นๆ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร