คณะมัณฑนศิลป์ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.อนุกูล บูรณประพฤกษ์ ผศ.ดร.อติเทพ แจ้ดนาลาว ผศ.อุณรุท กสิกรกรรม ผศ.บวรรัตน์ คมเวช และผศ.นัจ พงษ์หาญยุทธ ในโอกาสได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

คณะมัณฑนศิลป์ขอแสดงความยินดีกับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุกูล บูรณประพฤกษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อติเทพ แจ้ดนาลาว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุณรุท กสิกรกรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์บวรรัตน์ คมเวช
และผู้ช่วยศาสตราจารย์นัจ พงษ์หาญยุทธ

ในโอกาสได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

ในวันพฤหัสบดีที่ 23 ก.ค. 2563
ณ อาคารมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ

ประกาศอื่นๆ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร