พิธีเปิดนิทรรศการแสดงผลงานนักศึกษา “CE SHOWCASE” ภาควิชาเครื่องเคลือบดินเผา ชั้นปีที่ 1-4 ประจำปี 2563 คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

พิธีเปิดนิทรรศการแสดงผลงานนักศึกษา “CE SHOWCASE” ภาควิชาเครื่องเคลือบดินเผา

ชั้นปีที่ 1-4 ประจำปี 2563 คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ในวันพุธที่ 29 ก.ค. 2563 ณ หอศิลปะและการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ

โดยนิทรรศการฯ จะจัดแสดงถึงวันเสาร์ที่ 1 ส.ค. 2563

ประกาศอื่นๆ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร