กีฬาสานสัมพันธ์ “สะบัดสี ครั้งที่ 1”

วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2562

“สะบัดสี ครั้งที่ 1”

กีฬาสานสัมพันธ์ระหว่างคณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ และคณะมัณฑนศิลป์ โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 ประเภท คือกีฬาสากล และกีฬาฮาเฮ

จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-20 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์

ประกาศอื่นๆ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร