“Crafts Bangkok 2020” 3-6 กันยายน นี้ 10.00 – 20.00 น. ฮอลล์ 98-99 ไบเทค บางนา

วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2563

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) ขอเชิญร่วมงานแสดงสินค้า

“Crafts Bangkok 2020” 3-6 กันยายน 2563

เวลา 10.00 – 20.00 น. ฮอลล์ 98-99 ไบเทค บางนา

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

https://www.facebook.com/sacict/

https://www.sacict.or.th/th

 

ประกาศอื่นๆ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร