คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญร่วมแสดงมุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๓

วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2563
คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ขอเชิญร่วมแสดงมุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ
ประจำปี ๒๕๖๓
กำหนดการโครงการแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๓
วันจันทร์ที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓
ณ หอศิลปะและการออกแบบ อาคารมัณฑนศิลป์
มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๔.๒๐ น. – ลงทะเบียน
เวลา ๑๕.๐๐ น. – กล่าวเปิดงาน : รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
– วิดีทัศน์ ห้วงคำนึงถึงวันหวาน
เวลา ๑๕.๓๐ น. – กล่าวแสดงมุทิตาจิต : คณบดีคณะมัณฑนศิลป์
– มอบของขวัญ/ของที่ระลึกในนามคณะฯ
– ผู้เกษียณฯ กล่าวขอบคุณ
– ผู้ร่วมงานมอบของขวัญ/ของที่ระลึก
– บันทึกความทรงจำร่วมกัน
เวลา ๑๖.๐๐ น. – รับประทานอาหาร / ชมการแสดง
เวลา ๑๘.๐๐ น. – ปิดงาน

ประกาศอื่นๆ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร