งานวันศิลป์ พีระศรี ประจำปี 2563

วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2563

อาจารย์ ดร.ธนาทร เจียรกุล คณบดีคณะมัณฑนศิลป์ ร่วมวางช่อดอกไม้บริเวณอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี เนื่องในงานวันศิลป์ พีระศรี ประจำปี 2563
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563
ณ ลานอนุสาวรีย์ ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ

พร้อมกันนี้ ฯพณฯ ชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ ประจำปี 2563
ณ หอศิลปะและการออกแบบคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ

ประกาศอื่นๆ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร