เชิญชวนนักศึกษาเข้าใช้บริการ “คลินิกภาษา” English Clinic 2563

วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2563

เชิญชวนนักศึกษาเข้าใช้บริการ “คลินิกภาษา”
English Clinic 2563
เริ่มให้บริการตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
โดยอาจารย์ชาวต่างประเทศ ฟรี
▶แบบ Face to Face
▶แบบ Online Using Zoom

สามารถจองคิวเพื่อขอรับบริการได้จาก QR CODE
📍 พระราชวังสนามจันทร์ (By Mr. Rick Grant)
👉 https://is.gd/neucZO
📍 วังท่าพระ (By Mr. Henry Ignatius Arujah)
👉https://is.gd/AKxEOI
📍 วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี (By Mr. Patrick Murphy)
👉https://is.gd/OLWKcc

⭐️การให้บริการ
-ให้คำปรึกษาและคำแนะนำเกี่ยวกับ
การใช้และการเรียนภาษาอังกฤษ
-ตอบคำถาม/ข้อสงสัยเกี่ยวกับ
การใช้และการเรียนภาษาอังกฤษ
⭐️เงื่อนไขการให้บริการ
-นักศึกษา มศก (ป.ตรี)
-ทุกชั้นปี ทุกวิทยาเขต
-นักศึกษาสามารถเข้ารับบริการได้
ไม่เกินคนละ 15 นาที

 

ประกาศอื่นๆ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร