นิทรรศการ ศิลปะลวดลายผ้าทอบนงานเครื่องเคลือบดินเผา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภกา ปาลเปรม

วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2563
นิทรรศการ ศิลปะลวดลายผ้าทอบนงานเครื่องเคลือบดินเผา
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภกา ปาลเปรม
จัดแสดงงานในวันที่ 22-25 กันยายน 2563 เวลา 09.00 – 16.00 น.
ณ หอศิลปะและการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
และจัดพิธีเปิดนิทรรศการฯ ในวันอังคารที่ 22 กันยายน 2563
เวลา 15.30 น.
ณ หอศิลปะและการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

ประกาศอื่นๆ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร