อาจารย์ภูษิต รัตนภานพเป็นผู้แทนมอบเงินรายได้จากโครงการจัดทำรูปหล่อ ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ให้แก่คุณลลิต เลิศไม้ไทย นายกสมาคมนักศึกษาเก่า ม.ศิลปากร

วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2563

อาจารย์ภูษิต รัตนภานพ คณะกรรมการที่ปรึกษาฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะมัณฑนศิลป์
เป็นผู้แทนมอบเงินรายได้จากโครงการจัดทำรูปหล่อ ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่างฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะมัณฑนศิลป์ ร่วมกับสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยศิลปากร

ให้แก่คุณลลิต เลิศไม้ไทย นายกสมาคมนักศึกษาเก่า ม.ศิลปากร เป็นจำนวน 10,000 บาท โดยแบ่งออกเป็น 2 ทุน

เป็นทุนการศึกษา ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร จำนวน 1 ทุน จำนวน 5,000 บาท
และเป็นทุนการศึกษา ให้นักศึกษาคณะมัณฑนศิลป์ จำนวน 1 ทุน จำนวน 5,000 บาท

ประกาศอื่นๆ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร